ഭാര്യയും ഭര്‍ത്താവും വിവാഹശേഷം മൂന്നാഴ്ച പരസ്പരം പഠിക്കുന്നു;മൂന്നുമാസം സ്നേഹിക്കുന്നു; മൂന്നുവര്‍ഷം വഴക്കടിക്കുന്നു;മുപ്പതുവര്‍ഷം സഹിക്കുന്നു. പിന്നെ മക്കള്‍ ഇതാവര്‍ത്തിക്കുന്നു.
******ഹിപ്പോലിറ്റ്‌ റ്റെയ്ന്‍ശരിയാണോ....?

2 comments:

അനുഭവം ആകും അല്ലേ ചേച്ചീ..........

ശബ്ന

please visit

www.iamshabna.blogspot.com
mail me
iamshabna@gmail.com

June 20, 2007 at 5:13 PM  

ഒരിക്കലും യൊജിക്കന്‍ കയിയാത്ത കാര്യം ...

But നന്നായി വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

June 27, 2007 at 7:32 PM  

Newer Post Older Post Home